Voor wie

Ben jij tussen de leef­tijd van 12 en 18 jaar? 

Sta je open en ben je gemo­ti­veerd om gecoacht te worden door een jongerencoach?

Durf jij jezelf uit te dagen, en je te laten inspi­re­ren door onze coaches?

Durf jij je grenzen op te zoeken?

Wil je een vrij­blij­ven­de afspraak inplannen?

Klik dan direct op onder­staan­de link en vul het for­mu­lier in. Wij zullen zo snel moge­lijk contact met je opnemen.

Loop je momen­teel tegen situ­a­ties aan in je leven die je graag wilt veranderen?

Je kunt hierbij denken aan aller­lei situ­a­ties zoals pro­ble­men thuis met je ouders of op school. Of heb je vaak ruzie met vrien­den of familie? School of werk wat maar niet wil lukken? Kom je te weinig buiten of juist te veel? Heb je een laag zelf­beeld door de vele tegen­sla­gen in je leven?

Wil jij je nieuwe “ik” ontdekken?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Tijdens je traject ga je op zoek naar je door­zet­tings­ver­mo­gen. En zul je samen met je coach je grenzen gaan verleggen.

Een coach­tingstra­ject bij Inspire & Moti­va­te geeft je de juiste basis om weer het ver­trou­wen in jezelf te krijgen, aan je doelen te werken en weer mee te doen in de maatschappij.

1 op 1 coaching

 • Afspra­ken plannen
 • Locatie bepalen
 • Fre­quen­tie bepalen

Kick­bok­sen

 • Werk aan zelfvertrouwen
 • Verleg je grenzen
 • Ontdek je krachten

Emotie regu­la­tie

 • Ver­schil­len­de interventies
 • Regu­le­ren van je emoties
 • Het juist inzet­ten van je emoties

Ouder­be­ge­lei­ding

 • Sys­te­mi­sche benadering
 • Hand­va­ten en tools
 • Con­tact­her­stel

Bezoe­ken: 737