Kick­bok­sen

Kick­bok­sen als uitlaatklep

Dis­ci­pli­ne, respect en zelfbeheersing

Con­tro­le over je emoties

Meer info

Kick­bok­sen als uitlaatklep

Er wordt van alles van jou ver­wacht. Je hoofd zit vol en je kunt nog maar weinig hebben. Je wou dat mensen dat begre­pen, maar nee, ze blijven aan je trekken. Nog even en dan … krijgt de eerste de beste de volle laag. ‘Ik zei het toch?’ Nou, mis­schien zei je het niet hardop, maar soms zou je willen dat mensen jouw gedach­ten konden lezen. Dan zouden ze het begrij­pen. Dan zouden ze jou begrijpen.

Maar praten over jouw zorgen en emoties? ‘Ja, daaag. Ik ga liever kickboksen.’

Nou, heb jij even geluk, dat is een vast onder­deel van ons programma.

Wist je dat kick­bok­sen goed is voor lichaam én geest?

Als je je focust op je lichaam heb je geen tijd om te pie­ke­ren. Dan is je hoofd leeg. Mis­schien heb je het zelf weleens gemerkt na een fysieke trai­ning. Je voelt je goed, moe maar voldaan. Kick­bok­sen kan dit voor jou doen, en meer.

Bij kick­bok­sen gebruik je jouw emoties als kracht, in je stoten en je kicks. Dit doe je in een veilige ruimte waarin regels gelden en je wordt bege­leid door een des­kun­di­ge trainer. Deze trainer leert jou de fijnste tech­nie­ken en in ruil daar­voor toon jij dis­ci­pli­ne, respect en zelfbeheersing.

Alle voor­de­len van kick­bok­sen op een rij

Bevor­dert zelfdiscipline

Sti­mu­leert sociale vaardigheden

Ver­be­tert de conditie

Leert je doelen stellen

Ver­groot zelfvertrouwen

Bevor­dert respect naar jezelf en anderen

Sti­mu­leert con­flic­ten oplos­sen zonder te vechten

Leert je incas­se­ren en doorgaan

Sti­mu­leert han­de­len vanuit focus, rust en kracht

Dis­ci­pli­ne, respect en zelfbeheersing

Dis­ci­pli­ne, respect en zelf­be­heer­sing heb je zowel nodig bij kick­bok­sen als in het dage­lijks leven. Dit zijn eigen­schap­pen die je kunt leren. Bij kick­bok­sen leer je deze eigen­schap­pen door dit te doen:
Kom naar elke trai­ning en haal alles uit jezelf (dis­ci­pli­ne)
Kom op tijd en luister naar de trainer (dis­ci­pli­ne, respect)
Ken je kracht en stem die af op je spar­ring­part­ner (respect, zelf­be­heer­sing)
Zorg goed voor jezelf en je lichaam (dis­ci­pli­ne, respect)

Natuur­lijk ver­wach­ten we niet dat je meteen sport op top­ni­veau, maar als je deze eigen­schap­pen beheerst, zul je zien dat het trainen nog leuker wordt. Boven­dien leer je dat je deze eigen­schap­pen ook in jouw voor­deel kunt gebrui­ken buiten de sportschool.

Dis­ci­pli­ne, respect en zelfbeheersing

Dis­ci­pli­ne, respect en zelf­be­heer­sing heb je zowel nodig bij kick­bok­sen als in het dage­lijks leven. Dit zijn eigen­schap­pen die je kunt leren. Bij kick­bok­sen leer je deze eigen­schap­pen door dit te doen:
Kom naar elke trai­ning en haal alles uit jezelf (dis­ci­pli­ne)
Kom op tijd en luister naar de trainer (dis­ci­pli­ne, respect)
Ken je kracht en stem die af op je spar­ring­part­ner (respect, zelf­be­heer­sing)
Zorg goed voor jezelf en je lichaam (dis­ci­pli­ne, respect)

Natuur­lijk ver­wach­ten we niet dat je meteen sport op top­ni­veau, maar als je deze eigen­schap­pen beheerst, zul je zien dat het trainen nog leuker wordt. Boven­dien leer je dat je deze eigen­schap­pen ook in jouw voor­deel kunt gebrui­ken buiten de sportschool.

Con­tro­le over je emoties

Heb je het gevoel dat je geen con­tro­le hebt over je emoties? Onder­druk je ze zodat je ze niet hoeft te voelen? De emoties die je hebt, zitten gevan­gen in jouw lichaam. Maar zoals ieder­een vrij wil zijn, willen jouw emoties dat ook. Ze willen bewegen, ze willen eruit. Dus laat ze gaan. Tijdens een kick­boks­trai­ning haal jij de druk van de ketel. Hier­door krijg je meer con­tro­le over je emoties, en kun je er kalm over praten. Zodra jij beetje voor beetje je emoties loslaat, zul je merken dat je jezelf ook vrijer en lichter zult voelen.

Con­tro­le over je emoties

Heb je het gevoel dat je geen con­tro­le hebt over je emoties? Onder­druk je ze zodat je ze niet hoeft te voelen? De emoties die je hebt, zitten gevan­gen in jouw lichaam. Maar zoals ieder­een vrij wil zijn, willen jouw emoties dat ook. Ze willen bewegen, ze willen eruit. Dus laat ze gaan. Tijdens een kick­boks­trai­ning haal jij de druk van de ketel. Hier­door krijg je meer con­tro­le over je emoties, en kun je er kalm over praten. Zodra jij beetje voor beetje je emoties loslaat, zul je merken dat je jezelf ook vrijer en lichter zult voelen.

Meer info

Jouw kick­boks­trai­ner

Wij selec­te­ren onze kick­boks trai­ners op basis van hun levens- en kick­boks erva­rin­gen. Zo zou jij kunnen worden getraind door iemand die in een soort­ge­lij­ke situ­a­tie heeft gezeten als jij, en er sterker is uit­ge­ko­men. Hoe beter de band met de trainer, des te posi­tie­ver zal het traject verlopen.

Groeps­trai­ning

Kick­bok­sen wordt gedaan in een groep. Het voor­deel van trainen in een groep is dat je van elkaar kunt leren en elkaar kunt moti­ve­ren. Zo wordt ieder­een sterker.

Weer­ga­ven: 998